Zastupitelé

Turnaj zastupitelů se blížil a někteří přípravu na něj brali opravdu vážně. Nedovedli si představit, že by prohráli, že by se jim ostatní posmívali. Bylo to pro ně, jakoby snad zradili své voliče. Museli být za každou cenu ze všech nejlepší. Takže při on line tenisovém klání, byla jedné přijatelné umístění na bedně. Všechno níž je špatné a nežádoucí. A podle toho také klání dopadlo. Opravdu, štěstí přálo těm lépe připraveným.

Volba

Na volbu vedení tenisového klubu se chystali všichni ti, kterým tenhle sport ve městě učarovat a kteří mu již před volbou věnovali mnoho volného času. Jak už to ale bývá, rozděleni byli na dvě party. Jedna chtěla volit Jardu a druhá Jitku. Nesmiřitelné tábory nemysleli, dle mého, toliko na členy klubu a ty, kteří jim svou hrou vydělávali peníze, ale spíše na sebe, svá postavení a svůj profit. Hanba jim, za jejich chování!

Profile Picture for