Kombinace a permutace

Tak tohle už je mate,atika, nebo její oblast, která se obecně nazývá kombinatorika. My ale prohlašujeme, že permutace v sexu nejsou k ničemu. Mnohem lepší jsou kombinace. Každý jistě chápe, že může souložit žena s mužem, muž se ženou, muž s mužem, nebo žena se ženou. Alespoň v základních kombinacích dvou prvků. Těmito prvky jsou žena  a muž a je to kombinace první třídy, u které se nerozlišuje, jde-li o kombinaci s opakováním, nebo bez něj.

Složitější případy

Mnohem složitější jsou případy, kdy žena současně může zastávat roli muže, nebo muž roli ženy. Toto se vyskytuje i u jednoduché dvouprvkové kombinace v případě muž – muž. Ale pokud žena použije Strapon https://www.sterbinka.cz/290-pripinaci-penisy-a-strapony a zastává tím roli muže, jde sice o kombinaci žena – muž, ale vlastně v obráceném gardu. Totéž u lesbiček. Tím pádem možností kombinací přibývá. Alespoň v praktické rovině.